za rozlet české beletrie

Vnitřní řád

1. Obecná ustanovení
Cena Česká kniha se uděluje každoročně na jaře jedné české prozaické novince vydané některým z domácích nakladatelství v průběhu předchozího roku.

2. Porota a výběr laureáta
Porota složená ze studentů českých gymnázií vybírá ze seznamu titulů vypracovaného odbornou komisí.
Do finále posílají porotci šest titulů.
Autor vítězného titulu obdrží finanční odměnu.

3. Světoví pozorovatelé
Cena Česká kniha navazuje partnerství se zahraničními nakladatelstvími, kteří tím získávají status „světových pozorovatelů“.

soutěžní tituly

Řadit dle:

Název Autor

Za rozlet české beletrie - Cena Česká kniha
2011 - All rights reserverd