za rozlet české beletrie

Vnitřní řád

1. Obecná ustanovení
Cena Česká kniha se uděluje každoročně na jaře jedné české prozaické novince vydané některým z domácích nakladatelství v průběhu předchozího roku.

2. Porota a její složení
Sedmičlenná porota je složena z akademiků, literárních překladatelů a knihkupců. Osmým a posledním členem je laureát Ceny Česká kniha z předchozího ročníku.
V případě rovnosti hlasů při hlasování má předsedající dva hlasy.
V okamžiku vstupu nesmí být člen poroty v zaměstnaneckém poměru k žádnému z domácích nakladatelství (nevztahuje se na laureáta ceny z předchozího ročníku). V úvodu mandátu podepíše porotce čestné prohlášení.
Mandát porotce je maximálně desetiletý. Při každé dílčí obměně poroty jsou noví členové vybíráni na doporučení těch stávajících.

3. Výběr laureáta
Nakladatelé přihlašují své tituly naplňující kritéria uvedená v článku 1.
Porotci mají právo doplnit seznam přihlášených titulů.
Seznam přihlášených titulů je dostupný v reálném čase na webových stranách ceny. Rovněž čtenářská veřejnost smí – do uzavření seznamu – prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách nabízet jeho doplnění, které je dále podmíněno souhlasem některého z porotců.
V prvním kole vybírá porota čtrnáct titulů širšího výběru.
Ve druhém kole vybírá porota tři nominované tituly.
Závěrečná volba se uskutečňuje na shromáždění poroty v Praze, po němž je veřejně vyhlášen vítěz.
Autor vítězného titulu obdrží finanční odměnu.

4. Světoví pozorovatelé
Cena Česká kniha navazuje partnerství se zahraničními nakladatelstvími, kteří tím získávají status „světových pozorovatelů“.
Krátce po vyhlášení nominovaných titulů obdrží světoví pozorovatelé překlady lektorských posudků na každou z těchto knih.
Po závěrečné volbě obdrží navíc překlad reprezentativní ukázky z vítězného díla.
Zástupci světových pozorovatelů obdrží pozvánku na volbu laureáta do Prahy.

soutěžní tituly

Řadit dle:

Název Autor

Za rozlet české beletrie - Cena Česká kniha
2011 - All rights reserverd