za rozlet české beletrie

Porota

Počínaje osmým ročníkem vystřídala odbornou porotu České knihy porota studentská.

V současné době se skládá ze studentů tří českých gymnázií: gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, Gymnázia Olomouc-Hejčín a gymnázia v Praze 9, Chodovická.Do roku 2018 byla odborná porota České knihy složena ze zástupců tří profesních skupin:
akademiků, literárních překladatelů a knihkupců.

soutěžní tituly

Řadit dle:

Název Autor

Za rozlet české beletrie - Cena Česká kniha
2011 - All rights reserverd