za rozlet české beletrie

Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Studoval češtinu a historii na UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita). V letech 1992-99 stál v čele brněnské pobočky Ústavu pro českou literaturu AVČR. Pracoval jako literární redaktor v České televizi a Českém rozhlasu. V letech 2002-04 byl lektorem bohemistiky a mediálních studií na Univerzitě v Erfurtu (Německo). Od roku 2004 měl přednášky z jazykovědy, estetiky a v roce 2008 byl zvolen děkanem Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2009 je proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy Fakulty umění Ostravské univerzity.

Akademici:

Překladatelé:

Knihkupci:

Hedvika Vydrová Mihad Mujanović Hana Andrášová
Michal Jareš Sjarhej Smatryčenka Monika Dušková
Radim Kopáč

Bývalí porotci:

 Petr A. Bílek (2012-16)
Miroslav Zelinský (2012-2016)
Jiří Zizler (2012-2016)
Petr Mikeš (2012-13)
Jiří Našinec (2012-13)
Adin Ljuca (2014)

soutěžní tituly

Řadit dle:

Název Autor

Za rozlet české beletrie - Cena Česká kniha
2011 - All rights reserverd